حمید نورکیهانی در سال 1326 در تهران متولد شد.

 

او که فارغ التحصیل رشته معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بود، در سال 1347 فعالیت حرفه ای خود را در دفتر معماری مهندس کامران دیبا آغاز کرد.

 

دیبا که خود معمار و هنرمند سرشناس بین المللیست، همواره کارمندان خود را تشویق به آزاد گذاشتن ذوق و خلاقیت هنریشان می کرد و به آنها می آموخت که خود را تنها به حرفه اشان محدود نکنند. این بود که از همان سالها، حمید نه فقط یک معمار بود، بلکه به نقاشی، مجسمه سازی، سردون شعر و حتی ساختن موسقی نیز می پرداخت